Bird Lyrics – Kim Nam Joo(김남주)

Bird Lyrics – Kim Nam Joo(김남주): Presenting the lyrics of the song “Bird” sung by Kim Nam Joo(김남주).Bird Lyrics – Kim Nam Joo(김남주)[Hanguel]눈을 떠 나의 뭔가부서지는 듯한 기분에숨을 쉬어 거기 뭔가불러지는 듯한 이름에그래 맞아 나 널 찾아가야지꺼지던 불씨 다시 키워봐야지떠났던 너 죽어도 잡아야지잊은 날개를 꺼내어두웠던 새벽을 넘어기다렸…