Madhurashtakam Lyrics – Agam

Madhurashtakam Lyrics - Agam

Madhurashtakam Lyrics – Agam: Presenting the lyrics of the song “Madhurashtakam” sung by Agam. Madhurashtakam Lyrics – Agamअधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ।हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं ॥१॥मधुराधिपते रखिलं मधुरंवच…

Yogeshwaraya Lyrics – Agam

Yogeshwaraya Lyrics – Agam: Presenting the lyrics of the song “Yogeshwaraya” sung by Agam.Yogeshwaraya Lyrics – AgamMahadevaya NamahaMahadevaya NamahaMahadevaya NamahaMahadevaya NamahaYogeshwaraya MahadevayaTrayambakaya TripurantakayaYogeshwaraya …