Najik Ko Bhet Bhanda (नजिकको भेटभन्दा) Lyrics – Narayan Oli

Najik Ko Bhet Bhanda (नजिकको भेटभन्दा) Lyrics – Narayan Oli: Presenting the lyrics of the song “Najik Ko Bhet Bhanda (नजिकको भेटभन्दा)” sung by Narayan Oli. Najik Ko Bhet Bhanda (नजिकको भेटभन्दा) Lyrics – Narayan Oliनजिकको भेटभन्दा, टाढाको सम…

Paralko Tyandro (परालको त्यान्द्रो) Lyrics – Melina Rai

Paralko Tyandro (परालको त्यान्द्रो) Lyrics – Melina Rai: Presenting the lyrics of the song ”Paralko Tyandro (परालको त्यान्द्रो)” sung by Melina Rai. The music of this song is given by Rajkumar Shrestha.Paralko Tyandro (परालको त्यान्द्रो) Lyr…

Aasha Ko Kiran Lyrics – Raju Lama

Aasha Ko Kiran Lyrics – Raju Lama: Presenting the lyrics of the song “AASHA KO KIRAN” sung by RAJU LAMA.AASHA KO KIRAN Lyrics – Raju LamaRaju Lama – Aasha Ko Kiran Song DetailsSong: AASHA KO KIRANSinger: RAJU LAMA